Raznovrstnost pogleda

Slike z razstave Jelka Valenčaka, ki je bila  marca 2020 v galeriji Frnaža v Novi Gorici